Drobečková navigace

Úvod > Turistika > Smírčí kameny

Smírčí kameny

                                                                                 Smírčí kameny Smírčí kameny Smírčí kameny

Smrčensko nabízí vedle přírodních krás i pozoruhodné drobné památky, z nichž jen část je evidována v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

znak obce Smrčná

Patří mezi ně tři mohutné žulové křížové kameny s reliéfem klínového kříže.

První s nečitelným gotickým nápisem a letopočtem 1484, což byl nejstarší kámen svého druhu Jihlavska.

Číslo v centrálním registru: 0616 smírčí kámen
Datum: 06. 04. 2007
Rozměry: 83 x 65 x 28 cm
Popis: mohutný kámen s positivním reliéfem kříže, okraj lemován nečitelným gotickým nápisem
Stanoviště: stojí napravo od silnice ze Smrčné do Jihlavy.

Druhý podobný s vyobrazením tlapatého kříže a meče. Kámen obsahuje nápis, který historik Emanuel Schwab zčásti rozluštil jako  … OHANN PAUL LIDLS ...SU DEM GOT GENAD ANNO 1700.

Číslo v centrálním registru: 0850 smírčí kámen
Datum: 06. 04. 2007
Rozměry: 94 x 70 x 24 cm
Popis: obdélníková deska s negativním reliéfem tlapatého kříže a čtyřmi řádky textu v gotické minuskule.
Stanoviště: nachází se na pravé straně silnice z obce do Jihlavy na kraji lesa.

Oba stály v minulosti při staré cestě do Jihlavy, a jsou tak svědectvím o nebývalé důležitosti této středověké komunikace (stará formanská cesta).

Třetí se nachází na severní straně Černého rybníka.

Číslo v centrálním registru: 0873 smírčí kámen
Datum: 06. 04. 2007
Rozměry: 90 x 61 x 20 cm
Popis: zaoblená kamenná deska s positivním reliéfem latinského kříže. nad levým ramenem díra v kameni.
Stanoviště: stojí na severní straně Černého rybníka ve vodě.

 

Aktuální fotografie z roku 2020 nejstaršího kamene na Jihlavsku z roku 1484.

První s nečitelným gotickým nápisem a letopočtem 1484, což byl nejstarší kámen svého druhu Jihlavska.

Smírčí kameny

Zdroj informací FB:

IMG_9337.jpg IMG_9338.jpg

 

Druhý podobný s vyobrazením tlapatého kříže a meče. Kámen obsahuje nápis, který historik Emanuel Schwab zčásti rozluštil jako  … OHANN PAUL LIDLS ...SU DEM GOT GENAD ANNO 1700.

Smírčí kameny

Zdroj informací FB:

IMG_9339.jpg IMG_9340.jpg

 

V jihlavském archivu nejsou doloženy historické kořeny těchto kamenů, ale tradují se pověsti spojené k prvním dvou kamenům.

Zdroj: Pověsti a příběhy z okolí Jihlavy, 2018

Poblíž Smrčné se nalézají nedaleko od sebe dva staré křížové kameny. Na prvním kameni je znamení sekyry a na druhém nacházejícím se o pár desítek metrů dále je vytesán kříž, meč a nápis.

Oba kameny pocházejí však z rozdílných časů - první nese letopočet 1484 a druhý rok 1700. A přece je lidé dávali oba do souvislosti, a to se stejným zlým skutkem. 

U prvního kamene, na kterém je znamení sekery, tam prý přišel o život pivovarský tovaryš, u druhého, který nese znamení kordu, zemřel řemeslník nebo voják. Oba kamarádi šli společnou cestou, dostali se spolu do hádky, snad v opilství, a ta vyvolala až rvačku. Rvačka skončila smrtí obou a jejich bezvládná těla ležela právě v místech kde stojí kameny, tam měli být i pohřbeni.

Podle jiného vypravování ze Smrčné tam jednou ve zlých válečných časech putovali spolu dva muži. Jeden byl voják, druhý tesař. Povídali si spolu, ale řemeslníkovi se domýšlivý voják nelíbil. Tam se dostali do sporu a oba sáhli po zbrani. V bitce jeden druhého smrtelně zranil. Tesař padl na místě boje, zatímco voják se ještě dopotácel několik kroků dále a tam se zhroutil. Stalo se to u kamene, kde je znamení meče.

Jeden hybrálecký sedlák zase vyprávěl, že kameny označují místa smrti dvou řezníků. Ti šli kdysi dávno spolu domů do Jihlavy, ale nějak se nepohodli. Spor se tak vyhrotil, že jeden zůstal mrtvý hned na místě rvačky, druhý, smrtelně zraněný se dovlekl ještě o kousek dále a tam vypustil duši.

kniha Pověsti a příbehy z Jihlavy a okolí

 

Zodpovídá: Monika Jonášová