Drobečková navigace

Úvod > Turistika > Německá škola

Německá škola

Německá škola Německá škola

První zmínky o školním vyučování ve Smrčné pocházejí z první čtvrtiny 18. století. Tehdy zde soukromě vyučoval neznámý učitel placený sklářským mistrem, který vyučoval nejen děti místních sklářů, ale také děti ze vsi.

Po jeho odchodu se o výuku postaral rychtář JOHANN FRANZ STREICHSBIEER, jehož jméno je spojeno se založením první zdejší kroniky.

Každé dítě platilo tehdy týdně 1,5 krejcaru, odrostlejší potom 2 krejcary školného. Každou sobotu museli školáci donést dřevěné poleno na otop místnosti. Výuka probíhala v domcích čp. 4 a 5.

Dalšími vyučujícími byli Mathes Töltser ze Stříteže a Michel Hölzl, který vyučoval ve světnici sklářských tovaryšů ve staré huti. Po nich přišel bývalý hlídač dřeva Augustin Heuschneider a ten si zřídil učebnu v domě č.41, kde se krátce nacházela fara.

Další vyučující Martin Schneider z Hybrálce využíval k učení jakýsi dřevěný domek. Po něm se zde na krátkou dobu objevil Josef Weber z Heroltic, aby odtud přešel na školu v Dřevěných Mlýnech. Po něm nastoupili učitelé Fischer z Jihlavy a Freund ze Štoků, který jediný učil ve Smrčné až do své smrti. Patrně nevyhovující prostředí pro výuku mělo za následek jak střídání domů či různých přístaveb, tak také onu nebývalou odměnu zdejší vyučujících.

Nelze se proto divit, že při znovuzřízení duchovní správy došlo v roce 1797 k výstavbě nové školní budovy s čp. 22, určené pro Veřejnou německou školu ve Smrčné, kde se potom vyučovalo plných 80 let. Ze vzpomínek kronikáře víme, že náklady na její pořízení si vyžádaly částku 317 zlatých a 18 krejcarů.

V roce 1838 byla vedle školní budovy zřízena ovocná školka, aby se zdejší děti naučily pečovat o stromy a hospodařit na budoucích gruntech.

Z roku 1844 znám učitel Franz Selner. Při příležitosti významného sňatku císaře Františka Josefa I. a jeho manželky Alžběty dne 3.6.1854 byly na školní zahradě vysazeny dva pamětní stromy. Postupem času však školní komise shledaly budovu coby závadnou a tak 1. října 1877 musel tehdejší správce školy objekt neprodleně opustit a krátce na to došlo k demolici. Na uvolněném místě zřídila obec pastoušku se čtyřmi místnostmi, z nichž jedna byla určena pro místní chudé a dvě pro místní válečné vysloužilce a zbývající zůstávala do rezervy.

Ještě následujícího roku 1878 byla úspěšně zbudována nová školní budova a téhož roku v ní bylo zahájeno vyučování.

Správci školy byli postupně Augustin Skerle, Karl Holzmann, Anton Streichsbier, Wenzl Hawliczek, Anton Prochaska, Franz Ružička, Wenzl Slawiček, Wenzl Roletschek, Vinzenz Kamenik, Johann Zwach, Franz Firon, Anton Horaczek (1827-1843), Johann Rakuschan (1843) Franz Rössel a Fabian Zimmer a posléze Johann Wehrenberg (1875-1888), za něhož byla zřízena dvoutřídka .

V letech byl ředitelem zdejší německé "Volksschule Simmersdorf"

Anton Hlinka (1889-1912), Otto Raab (1913-1928) a konečně Karl Weber ( 1929-1945).

V roce 1912 zde historik Rérych připomněl třídní školu a současně několik spolků, mezi jinými uvedl hospodářský, dělnický, Turnerský a spolek hasičů. Podle celé řady Deutscher Volkskalender, preferující především spolky německé a podle českých zápisů ve smrčenské pamětní knize zde byly včetně zakladatelů či prvních vedoucích zaregistrovaných mezi léty 1887 - 1939 následující spolky, společenstva a svazy :

- Německý spolek pro Jihlavu a okolí (1892) Alois Neumann

- Hospodářský spolek "Gintracht" (1895 ) Josef Proksch

- Freiwillig Freuerwebr, Dobrovolný spolek hasičů 1894 měl na počátku 15 členů a v roce 1895 byla pořízena nová stříkačka . Mezi zakladatele patřil Alois Neumann, mezi významné vedoucí Franz Witek, za jehož působení bylo v roce 1929 zaregistrováno 25 členů. Přitom vůbec první hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1853 a první stříkačku obec zakoupila v roce 1867, což svědčí pro zřízení hasičského spolku už v polovině 19. století.

 • Turnverein (1900), později Deutscher Turnverein (1903) Josef Politzer a Johann Fuchs
 • Dělnický spolek (1900) Josef Proskočil
 • Český odborový svaz sklářských dělníků se sídlem v Teplicích ( 1910 )
 • Deutscher Schulverein (1912) Wenzl Kundinger
 • Raiffeisenkasse (1896) Ferdinand Werner, později Johann Fuchs
 • Sociálně - demokratický dělnický spolek (1912) Josef Huba
 • Spar und Darlebensverein fur Simmersdorf und Wildensdorf - Spořitelní a záložní spolek pro Smrčnou a Vilémovské chaloupky (1920) Johann Fuchs
 • DTJ Dělnická tělocvičná jednota (1913) vedoucí Jan Vyskočil (1922)
 • Ortsgrruppe des Deutschen Kulturverbandes (1922) Otto Raab
 • Ortbildungsausschutz (1923) Wenzl Streichsbier
 • Landwirtschafts Verein (1923) Anton Proksch
 • Místní hasičská jednota (od roku 1945) první starosta Oldřich Dáňa, velitel Rudolf Vondrák, v roce 1960 patřila do výbavy hasičská stříkačka DS 16. Zbrojnice adaptována 1988
 • Sokol, založen po roce 1918, ze školní kroniky vyplývá, že místní tělocvičná jednota obnovila činnost v listopadu 1958
 • Výrobní a prodejní družstvo ROZVOJ se sídlem v Havl. Brodě, filiálka ve Smrčné čp. 12 (1932)
 • Lesní družstvo ve Štokách (1934) převzalo státem vyvlastněné lesy Hohenzollernů a obec Smrčná obdržela 20 podílů á 200 Kč.

Děti před německou školou, píše se rok 1920:

Německá škola

Historické snímky německé školy na pohlednicích :

Německá škola

 

Německá škola

Německá škola

Německá škola

Zodpovídá: Monika Jonášová