Drobečková navigace

Úvod > Turistika > Boží muka

Boží muka ve Smrčné a okolí

Rádi bychom vám přiblížili všechna Boží muka v naší obci a okolí.mapka - boží muka

 1. Boží muka - Husův kámen (místní část Vranov)
 2. Boží muka - u kostela sv. Mikuláše (Smrčná)
 3. Boží muka - u kostela sv. Mikuláše (Smrčná)
 4. Boží muka - „Hualův kříž“ u České školy (Smrčná)
 5. Boží muka - „Neubauerův kříž“ u Miksů (Smrčná -výjezd z obce směr Větrný Jeníkov)
 6. Boží muka - „Felixův kříž“ u fotbalového hřiště (Smrčná - výjezd z obce směr Jihlava)
 7. Boží muka - „Töperův kříž“ u mostu (Smrčná - výjezd z obce směr Štoky)
 8. Boží muka - „Brabencův kříž“ u továrny (Smrčná - cesta k Černému rybníku)
 9. Boží muka - „Michelfeitův kříž" (Vilémovské chaloupky)
 10. Boží muka - před „Grünwald" u Váchů (Vilémovské chaloupky)
 11. Boží muka - v „Heidlu" na kopci (Vilémovské chaloupky)
 12. Boží muka - „Bolechův kříž“ u mlýna (Smrčná - u Kubátů)
 13. Boží muka - sv. Huberta (Smrčná - výjezd z obce směr Větrný Jeníkov)
 14. Boží muka - „Do nebe"(budou nově osazená) (Smrčná - cesta od p. Hudce nahoru)
 15. Boží muka - v poli u fotbalového hřiště (Smrčná - výjezd z obce směr Jihlava)

cyklomapka boží muka

Ve Smrčné, Vilémovských Chaloupkách a místní části Vranov stojí 15 Božích muk. Některé kříže byly pojmenovány podle vlastníků, jejichž pole se nacházela v katastru obce. Dříve se po bohoslužbách v některých oblastech chodilo ke křížům žehnat setbě a prosit o dobrou úrodu. Zajímavostí je, že většina Božích muk stojí mezi dvěma stromy, v mnoha případech mezi lípami. 

Do roku 1945 se udržoval zvyk, že věřící sedláci a rolníci chodili v době Velikonoc na svá pole, zastrkávali posvěcené palmové ratolesti do půdy a modlili se za dobrou úrodu.

V létě v roce 2020 budou nově umístěna 14. Boží muka a to z nalezených božích muk ve dvoře u pana Tlustoše (u Kabátků). Budou stát na cestě, která se nazývala "Do nebe " (od pana Hudce nahoru směrem k Vonrákům).

 

Obraz od malíře pana Košťála -  "Cesta do nebe"                                    Nalezená boží muka

 Obraz od malíře pana KošťálaKřížek - tlustos

Obecná charakteristika Božích muk :

Boží muka jsou drobná památka ve tvaru sloupu, pilíře, či hranolu. Měla symbolizovat sloup, u nějž byl bičován Ježíš Kristus. Boží muka se dají rozdělit na kamenná sloupková boží muka a zděná boží muka. 

Historický původ architektonické koncepce Božích muk pramení z biblické historie, neboť právě u sloupu nechal Pilát Pontský bičovat Ježíše Krista. Od toho pramení také význam pojmenování – muka neboli utrpení či mučení.

Sakrální stavby v podobě Božích muk byly nejčastěji stavěny na poutních cestách i na místech zázračných, šťastných či tragických událostí. Boží muka dříve sloužila jako ukazatel a orientační bod poutníkům i místním lidem.

 

1.Boží muka - Husův kámen ( Smrčná - místí část Vranov )

Památková ochrana: kulturní památka rejst. č. ÚSKP 13821/7-5209, stav ochrany: památkově chráněná

Katalogové číslo: 10001239

Robustní kamenná boží muka pocházející z 19. století jsou situována u polní cesty v osadě Vranov. Hranolový pilíř s mírně zkosenými rohy a rozšiřující se patkou nese půlkruhovou kaplici s mělkou nikou vyplněnou novodobým obrázkem s. Floriána ( patrona hasičů).

1.Boží muka - Husův kámen ( Smrčná - místí část Vranov )

2. Boží muka u kostela sv. Mikuláše (Smrčná)

2. Boží muka u kostela sv. Mikuláše (Smrčná)

3. Boží muka u kostela sv. Mikuláše (Smrčná)

3. Boží muka u kostela sv. Mikuláše (Smrčná)

4. Boží muka - „Hualův kříž“ u České školy (Smrčná)

Boží muka patřila k domu č. 23 dnes rodina Neckařova.

4. Boží muka - „Hualův kříž“ u České školy (Smrčná)

5. Boží muka  „Neubauerův kříž“ u Miksů - původně dřevěný (Smrčná směr Větrný Jeníkov) 

Boží muka patřila k domu č. 46  dnes rodina Miksova.

5. Boží muka  „Neubauerův kříž“ u Miksů - původně dřevěný (Smrčná směr Větrný Jeníkov)

6. Boží muka - „Felixův kříž“ u fotbalového hřiště (Smrčná směr Jihlava)

Boží muka patřila k domu č. 33 dnes rodina Grulichova.

6. Boží muka - „Felixův kříž“ u fotbalového hřiště (Smrčná směr Jihlava)

7. Boží muka - „Töperův kříž“ u mostu (Smrčná - směr Štoky)

Boží muka patřila k domu č. 14 dnes rodina Soukupova.

7. Boží muka - „Töperův kříž“ u mostu (Smrčná - směr Štoky)

8. Boží muka - „Brabencův kříž“ u továrny (Smrčná)

Boží muka patřila k domu č.6  dnes stále rodina Brabencova.

8. Boží muka - „Brabencův kříž“ u továrny

9. Boží muka - "Michelfeitův kříž" (Vilémovské chaloupky)

9. Boží muka - Michelfeitův kříž

10. Boží muka - před  "Grünwald" u Váchů (Vilémovské chaloupky)

10. Boží muka - před  Grünwald u Váchů

11. Boží muka - v " Heidlu" na kopci (Vilémovské chaloupky)

11. Boží muka - v Heidlu na kopci

12. Boží muka u Bolechova mlýna (Smrčná u Kubátů)

Text na spodní části: Ke cti a chvále pána našeho Ježíše Krista.

Věnovali manželé Bolechovi 1893.

12. Boží muka u Bolechova mlýna

13. Boží muka sv. Huberta (Smrčná - u cesty směr Větrný Jeníkov)

13. Boží muka sv. Huberta (Smrčná - u cesty směr Větrný Jeníkov)

14.Boží muka - „Do nebe"(budou nově osazená) (Smrčná - cesta od p. Hudce nahoru)

14.Boží muka - „Do nebe

15. Boží muka - v poli u fotbalového hřiště (Smrčná - výjezd z obce směr Jihlava)

15. Boží muka - v poli u fotbalového hřiště

Zodpovídá: Monika Jonášová