Drobečková navigace

Úvod > O obci > Hřbitov

Hřbitov

           Hřbitov ve Smrčné

 

Informace pro nájemce hrobových míst

Informace ohledně hrobové evidence, nájmu hrobových míst, trvání nájemních smluv, výše platby nájemného, je možné získat u správce pohřebiště, kterým je obec Smrčná, Smrčná 22, tel. 567 275 183, email: smrcna@smrcna.cz.

 

Upozorňujeme všechny nájemce hrobových míst na místním hřbitově ve Smrčné, že je nutné vždy předem oznamovat správci pohřebiště veškeré uložení ostatků a uren do hrobových míst. 

 

Správci pohřebiště je nutné také oznamovat veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště, jako jsou např. změna osoby nájemce nebo změna kontaktních údajů nájemce. 

 

Oznámení výše uvedených skutečností je možné učinit osobně na Obecním úřadu Smrčná, Smrčná 22 (úřední hodiny), písemně na výše uvedenou adresu úřadu nebo elektronicky: smrcna@smrcna.cz.

 

 

Řád veřejného pohřebiště obce Smrčná 2023.pdf