Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Patka > Projekty a dotace

Projekty a dotace 2021

1.

Obnova božích muk

 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021

 - Ministerstvo zemědělství

 - Možnost až 70% ( celkové náklady 140 000 Kč )

 - dotace podaná 1.2. 2021

2.

Oprava hřbitovní zdi

 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021

 - Ministerstvo zemědělství

 - Možnost až 70% ( celkové náklady 140 000 Kč )

 - dotace podaná 1.2. 2021

 

3.

Zdroje pitné vody

 - NPŽP (možnost 60% celkových nákladů) - průzkumný vrt 

  - příprava podkladů  

 

4. 

Rybník  - V gruntech

 - 1,2 ha

 - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

 - vodoprávní řízení

 - výkup a směny pozemků

 - příprava podkladů

 

5.

Vybudování naučné stezky (fauna flora našeho kraje) – VRANOV u lesního hřiště

 - Obnova nebo vybudování naučných/zážitkových stezek

- podklady hotové

 

6.

Dotace Kraje Vysočina - Program Zastávky veřejné linkové dopravy

celkové náklady na novou čekárnu 196 000 Kč, možnost získání 50%.

 - dotace podaná 15.4.2021

 

7. Dotace Kraje Vysočina- CYKLO stojan

 - celkové náklady 40 000 Kč, možnost získání 50%

 - dotace podaná 8.4.2021

 

8. Dotace Kraje Vysočina- Venkovské služby 2021

 - možnost 70%, celkové náklady 72 000 Kč

 - příprava podkladů

 

9. Dotace Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 - Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2022

 - Výzva 2: Pořízení nového dopravního automobilu (DA)

 - Dotace může dosáhnout až 70% maximálně však 450 tis. Kč + příspěvek kraje.

 - dotace podaná 15.4.2021

 

Čekáme na vyjádření z roku 2020: dotace číslo

11.

Dotace VISK 3 -  Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven 

 - Vybavení technikou knihovnu ve Smrčné

 - dotace získaná - možnost získání 70% - 43 000 Kč, celkové náklady 60 200 Kč

 

12.

Oprava Obecního úřadu – střecha, okna, dveře

Ministerstvo pro místí rozvoj

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

celkové náklady 1 871 537 Kč, možnost získání 1 497 230 Kč

Možnost 80% dotace ( 500 000 Kč – 10 000 000 Kč )

- dotace podaná 21.12.2020 ( vyhodnocení v měsíci červen 2021 )

 

 INFORMACE O STAVU PODANÝCH DOTACÍ ZA ROK 2020

 

  Získané dotace za rok 2020   
    CELKOVÁ DOTACE ZÍSKANÁ DOTACE  PODÍL OBCE
1. Obecní  bytový dům - oprava 1 388 469 Kč 1 234 194 Kč 154 275 Kč
2. Webové stránky Smrčná  50 000 Kč 24 384 Kč 25 616 Kč
3. Oranžové hřiště - Vranov 120 000 Kč 100 000 Kč 20 000 Kč
4. Kůrovcová kalamita 2017-18 1 468 355 Kč 1 468 355 Kč  
5. Kůrovcová kalamita 2019 3 120 380 Kč 3 120 380 Kč  
6. Workaut hřiště, lezecké hřiště ve školce 993 713 Kč 695 500 Kč 298 213 Kč
7. Osvětlení obce 300 258 Kč 127 000 Kč 173 258 Kč
8. Zřizování oplocenek 126 000 Kč 126 000 Kč  
9. Zalesnění  300 564 Kč 300 564 Kč  
10. Vybudování sběrného místa 710 211 Kč 603 679 Kč 106 532 Kč
   

8 577 950

7 800 056 Kč 777 894 Kč 
     
Celkem 8 577 950 Kč 7 800 056 Kč 777 894 Kč
Dotace vypracovali : Josef Nechvátal, Martina Balounová, Monika Jonášová  

 

 

Seznam všech podaných dotací za rok 2020

 

1.

Oprava bytového domu č.84

 - Dotační program - Ministerstva financí ČR - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury (možnost 90% celkových nákladů)

 - výměna oken a oprava střechy 

 - dotace získaná 1 388 469 Kč, vlastní náklady 154 275 Kč 

 

2.

Nové WEB stránky obce Smrčná

 - Dotace Kraje Vysočina (možnost 60% celkových nákladů) 

 - dotace získaná- požadovaná částka 36 600 - Kč, získaná 24 384 Kč, vlastní náklady 25 616 Kč 

Stránky je nutné předělat z důvodu přístupnosti webových stránek i pro občany se zdravotním handicapem.

 

3.

Lesní hřiště na Vranově 

 - Dotace NADACE ČEZ - Oranžové hřiště ( možnost až 100% celkových nákladů )

 - dotace získaná - 100 000 Kčvlastní náklady 20 000 Kč 

 

4.

Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity - Dotace Kraje Vysočina - za rok 2017 - 2018 

- finanční příspěvek - 1 468 355 Kč

 

5.

Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity - Dotace Kraje Vysočina - za rok 2019 

- finanční příspěvek – 3 120 300 Kč

 

6.

WORKOUT hřiště a hřiště ve školce

 - Dotační program - Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova

 - celkové náklady 993 713 Kč

 - dotace získaná -  695 500 Kč, vlastní náklady 298 213 Kč

 

7.

Osvětlení obce ( možnost 40% celkových nákladů )

- Dotace Kraje Vysočina výměna svítidel za nová svítidla s LED technologii

 - dotace získaná -  127 000 Kč, celkové náklady 300 258 Kč 

8.

Lesní hospodářství

 - Dotace Kraje Vysočina

 - dotace získaná - zřizování oplocenek 126 000 Kč, zalesnění 300 564 Kč

 

 9.

Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadu v obci

 - Dotace- Státní fond životního prostředí ČR (možnost až 85% celkových nákladů)

 - celkové náklady 710 210 Kč 

 - dotace získaná - 603 679 Kč, vlastní náklady 106 532 Kč

 

10.

 - Dotace Kraje Vysočina - Program Zastávky veřejné linkové dopravy (možnost 60% celkových nákladů)

 - dotace nezískaná - celkové náklady 296 529 Kč - požadovaná dotace 148 000 Kč

- po konzultaci s garantem programu dotace, podáme za rok 2021

 

 

11.

Dotace VISK 3 -  Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven 

 - Vybavení technikou knihovnu ve Smrčné

 - dotace podaná 10.12.2020

 - celkové náklady 60 200 Kč Kč, možnost získání 70%

 

12.

Oprava Obecního úřadu – střecha, okna, dveře

Ministerstvo pro místí rozvoj

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

celkové náklady 1 871 537 Kč, možnost získání 1 497 230 Kč

Možnost 80% dotace ( 500 000 Kč – 10 000 000 Kč )

dotace podaná 21.12.2020

 

 Za rok 2020 bylo podáno 12 dotací.

 

 

Podané žádosti o dotace pro rok 2019:

  • Oprava víceúčelového hřiště (Fond Vysočiny – Sportoviště 2019) - získaná dotace
  • Oplocenky v obecním lese (1 výzva -Fond Vysočiny – Hospodaření v lesích 2019) - získaná dotace
  • Oplocenky v obecním lese (2 - výzva - Fond Vysočiny – Hospodaření v lesích 2019) - získaná dotace
  • Oprava hřbitovní zdi, márnice a 9 ks božích muk (Ministerstvo pro místní rozvoj Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů) - dotace nezískaná
  • Oprava veřejného osvětlení (Fond Vysočiny – Obnova venkova Vysočiny 2019) - dotace získaná
  • Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku - dotace získaná
  • Lesní traktor -  dotace získaná
  • Lesní hřiště na Vranově - dotace nezískaná

Dotace vypracovali : Josef Nechvátal, Martina Balounová

Přehled dotací v  letech 2010-2018:

Rok Název akce Celkové náklady Výše dotace
2018 Oprava fasády kostela sv. Mikuláše 1.325.605,- Kč 546.000,- Kč
2018 Opravy místních komunikací 291.356,- Kč 127.000,-Kč
2018 Zlepšit třídění odpadů v naší obci 135.561,- Kč 67.780,- Kč
2017 Informační technologie – webové stránky obce 36.300,- Kč 14.520,- Kč
2017 Veřejné osvětlení lokalita RD Vranov 264.268,- Kč 120.000,- Kč
2016 Bezdrátový rozhlas vč. ústředny 220.000,- Kč 110.000,- Kč
2015  Fasáda budova školky 811.644,- Kč 105.000,- Kč
2014 Fasáda budovy OÚ 705.469,- Kč 106.000,- Kč
2012 Víceúčelové sportovní hřiště a dětské hřiště 2.318.204,- Kč 456.000,- Kč
2011 Chodníky pro pěší 1.143.725,- Kč 111.000,- Kč
2010 Územní plán 224.050,- Kč 111.750,- Kč
2010 Opravy místních komunikací 1.200.000,- Kč 111.000,- Kč

 

Dotace vypracovali : Josef Nechvátal, Martina Balounová

 

Zodpovídá: Monika Jonášová