Drobečková navigace

Úvod > Patka > Projekty a dotace

Projekty a dotace

OBEC SMRČNÁ 2022 - 2023

 

1.

Dotace VISK 3 -  Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven 

Vybavení technikou knihovnu ve Smrčné

 - možnost získání 70% - 1x PC, 2x tablet  - celkové náklady 28 000 Kč, požadovaná dotace 19 000 Kč 

 - podáno 10.12.2022

 - čekáme na vyjádření 

Vypracoval a podal - Monika Jonášová

 

2.

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj - dotace za modrou stuhu získanou v soutěži VESNICE ROKU 

 - Vesnice roku 2022 - stuha (Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová) - odměna/dotace

 https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2023/dt-d-podpora-vitezu-souteze-vesnice-roku

 - výměna oken v prvním patře České školy - smrčenská školka

 - možnost 85% -  706 000 Kč,  podání do 10.3.2023

 - příprava podkladů

 

3.

Dotace Kraje Vysočina - Venkovské služby 2023

 - příspěvek na Poštu Partner Smrčná

 - možnost 70% ( celkové náklady 72 000 Kč )

 - podání březen 2023

 -  příprava odkladů

 

4.

Dotace Kraje Vysočina - Program obnovy venkova

- nové fotbalové branky, lavičky

 - možnost 60%, 30 000 kč - max 150 000 kč

 - 01.02. - 8.00 hod - 31.05.2023

 - příprava podkladů

 

5.

Dotace Kraje Vysočina - BAVÍME SE NA VYSOČINĚ 2023

 - podpora společenské akce - Naučné odpoledne o přírodě a myslivosti 

 - možnost 40% - celkové náklady 25 000 Kč

- podání 16.1.2023

- čekáme na vyjádření 

Vypracoval a podal - Monika Jonášová

 

6.

Dotace Kraje Vysočina - AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2023

 - podání březen 2023

 - příprava podkladů

 

7.

Nadace partnerství – Sázíme budoucnost: granty do 150 000 Kč (výsadba stromů)

 - výsadbu stromů v intravilánu i extravilánu -  výsadba stromů kolem nové ČOV 

 - možnost 100%, max výše dotace 150 000 Kč  

 - podáno 13.1.2023

 - čekáme na vyjádření 

 - Vypracoval a podal - Josef Nechvátal, Monika Jonášová

 

8.

Dotace Ministerstvo zemědělství

 - na opravu hřbitova, božích muk, křížů, soch, kapliček a dalších sakrálních staveb - oprava 4 božích muk 

 - možnost 70% , celkové náklady 58 350 Kč

 - podání 1.2.2023

 - příprava podkladů

 

9.

Rybník  - V gruntech

 - rozloha 1,2 ha

 - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

 - vodoprávní řízení, výkup a směny pozemků

 - rozpočet akce předběžně 4 mil - předpokládaná spoluúčast 1 mil

 - příprava podkladů

Příprava podkladů: Josef Nechvátal 

 

 
    CELKOVÉ NÁKLADY ZÍSKANÁ DOTACE  PODÍL OBCE
1. Dotace VISK 3 -  Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven  28 000 Kč    19 000 Kč 
2. Dotace Ministerstva pro místní rozvoj - dotace za modrou stuhu získanou v soutěži VESNICE ROKU  706 000 Kč    106 000 Kč 
3. Dotace Kraje Vysočina - Venkovské služby 2023 72 000 Kč    22 000 Kč 
4. Dotace Kraje Vysočina - Program obnovy venkova      
5. Dotace Kraje Vysočina - BAVÍME SE NA VYSOČINĚ 2023 25 000 Kč    
6. Dotace Kraje Vysočina - AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2023      
7. Nadace partnerství – Sázíme budoucnost: granty do 150 000 Kč (výsadba stromů) 150 000 Kč    0 Kč 
8. Dotace Ministerstvo zemědělství - oprava božích muk  58 350 Kč    
9. Rybník  - V gruntech      
         
         
         

 

 

 

Projekty a dotace

OBEC SMRČNÁ 2021 - 2022

1.

Program: SPORTOVIŠTĚ, KLUBOVNY A TÁBOROVÉ ZÁKLADNY 2022

 - Nové vybavení pro fotbalové hřiště ve Smrčné - nové fotbalové branky, nové venkovní lavičky, 2x míč

 - Dotační programy kraje Vysočina 

 - Možnost až 50% nákladů -  celkové náklady 166 296 Kč, vlastní náklady 83 148 Kč

 - dotace podaná 27.1.2022 - dotace nezískaná 

Vypracovali: příprava podkladů, podaní Monika Jonášová

 

2.

Program: BAVÍME SE NA VYSOČINĚ 2022

 - podpora společenské akce - Memoriál Josefa Sýkory a Jaroslava Coufala

 - Dotační programy kraje Vysočina

 - Možnost získání 40% nákladů - celkové náklady 32 760 Kč, vlastní náklady 19 656 Kč 

 - dotace podaná 27.1.2022 - dotace nezískaná 

Vypracovali: příprava podkladů, podaní Lucie Janáková

 

3.

Oprava hřbitovní zdi - II. etapa

 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021

 - Ministerstvo zemědělství

 - Možnost získání 70% - celkové náklady 236 389 Kč

 - dotace podaná 01.2.2022 - dotace získaná 165 472 Kč, vlastní náklady 70 917 Kč

Vypracovali: podaní ve spolupráci Alexandr Ivanov, příprava podkladů Monika Jonášová, Josef Nechvátal 

 

4. 

Program: INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2022

 - Naučná stezka ve Smrčné

 - Dotační programy kraje Vysočina 

 - Možnost až 50% nákladů -  celkové náklady 197 950 Kč, vlastní náklady 98 975 Kč

 - dotace podaná 8.4.2022 - dotace získaná 98 975 Kč, vlastní náklady 98 975 Kč

Vypracovali: příprava podkladů, podaní Monika Jonášová

 

5.

Dotace Kraje Vysočina - Venkovské služby 2022

 - příspěvek na Poštu Partner Smrčná

 - možnost 70% ( celkové náklady 72 000 Kč )

 -  dotace podaná 19.4.2022 - dotace získaná 50 000 Kč

Vypracovali: příprava podkladů, podaní Monika Jonášová

 

6.

Dotace Kraje Vysočina - Program obnovy venkova

 - oprava opěrné zdi kostela

 - celkové náklady 232 694 Kč, možnost získání 127 000 Kč

 - podáno 24.6. 2022 , dotace získaná

Vypracovali: Josef Nechvátal, Martina Balounová

 

7.

Dotace - Finanční příspěvek na hospodaření v lesích 2022 - oplocenky a sadba - Ministerstvo zemědělství 

 - 413 450 Kč

 - podáno 11.8.2022, čekáme na vyjádření

Vypracovali: Josef Nechvátal, Martina Balounová

 

8. 

Rybník  - V gruntech

 - rozloha 1,2 ha

 - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

 - vodoprávní řízení, výkup a směny pozemků

 - rozpočet akce předběžně 4 mil - předpokládaná spoluúčast 1 mil

 - příprava podkladů

Příprava podkladů: Josef Nechvátal 

 

DOTACE Z ROKU 2021 - čekáme na vyjádření 

 

9.

Dotace - Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity 2020 - Ministerstvo zemědělství 

 - žádost  o 5 382 279 Kč 

 - dotace získaná  - bude ponížená částka, čekáme na proplacení  - nová částka 2 037 677 Kč 

Vypracovali: Josef Nechvátal, Martina Balounová

 

10.

Dotace - Finanční příspěvek na hospodaření v lesích - oplocenky a sadba - Ministerstvo zemědělství 

 - žádost o 378 140 Kč 

 - dotace získaná - proběhla kontrola, čekáme na proplacení - nová částka 358 640 Kč 

Vypracovali: Josef Nechvátal, Martina Balounová

 

11. 

Národní sportovní agentura

Rozvoj místních sportovišť a zázemí

 - rekultivace fotbalového hřiště

 - možnost získání MAX 1 mil se spoluúčastí obce 200 000 Kč

 - V této výzvě získají dotaci všechny obce, které si podají řádnou dotaci od června 2021 do roku 2025 - z balíčku 3,22 miliardy

 - dotace získaná

Vypracovali: podaní ve spolupráci Alexandr Ivanov, příprava podkladů Monika Jonášová

 

 
    CELKOVÉ NÁKLADY ZÍSKANÁ DOTACE PODÍL OBCE
1. Program: SPORTOVIŠTĚ, KLUBOVNY A TÁBOROVÉ ZÁKLADNY 2022 nezískaná nezískaná nezískaná
2. Program: BAVÍME SE NA VYSOČINĚ 2022 nezískaná nezískaná nezískaná
3. Oprava hřbitovní zdi - II. etapa 236 389 Kč 165 472 Kč 70 917 Kč
4. Program: INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2022 197 950 Kč 98 975 Kč 98 975 Kč
5. Dotace Kraje Vysočina - Venkovské služby 2022 72 000 Kč 50 000 Kč 22 000 Kč 
6. Dotace Kraje Vysočina - Program obnovy venkova 232 694 Kč 127 000 Kč  
7. Dotace - Finanční příspěvek na hospodaření v lesích 2022 - oplocenky a sadba - Ministerstvo zemědělství       
8. Rybník  - V gruntech příprava podkladů příprava podkladů příprava podkladů
9. Dotace - Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity 2020 - Ministerstvo zemědělství   2 037 677 Kč  
10. Dotace - Finanční příspěvek na hospodaření v lesích - oplocenky a sadba - Ministerstvo zemědělství    358 640 Kč  
11. Národní sportovní agentura 1 000 000 Kč 800 000 Kč 200 000 Kč
12. Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2022 - nové auto Ford tranzit - DOTACE KRAJE VYSOČINA   300 000 Kč  
         

 

 

Projekty a dotace

OBEC SMRČNÁ 2020 - 2021

1.

Obnova božích muk

 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021

 - Ministerstvo zemědělství

 - Možnost až 70% ( celkové náklady 139 885 Kč )

 - dotace získaná 97 919 Kč, vlastní náklady 41 966 Kč

Vypracovali: podaní ve spolupráci Alexandr Ivanov, příprava podkladů Monika Jonášová, Josef Nechvátal

2.

Oprava hřbitovní zdi

 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021

 - Ministerstvo zemědělství

 - Možnost až 70% ( celkové náklady 209 413 Kč )

 - dotace získaná 146 589 Kč, vlastní náklady 62 824 Kč 

Vypracovali: podaní ve spolupráci Alexandr Ivanov, příprava podkladů Monika Jonášová, Josef Nechvátal 

3.

Zdroje pitné vody

 - NPŽP (možnost 60% celkových nákladů) - průzkumný vrt 

 - zatím bez cenové nabídky

 - příprava podkladů  

Příprava podkladů: Josef Nechvátal 

 4. 

Rybník  - V gruntech

 - rozloha 1,2 ha

 - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

 - vodoprávní řízení, výkup a směny pozemků

 - rozpočet akce předběžně 4 mil - předpokládaná spoluúčast 1 mil

 - příprava podkladů

Příprava podkladů: Josef Nechvátal 

 5.

Vybudování naučné stezky (fauna flora našeho kraje) – Lesní stezka Na Vranově

 - Obnova nebo vybudování naučných/zážitkových stezek ( celkové náklady 903 481 Kč )

 - podklady hotové - čekáme na dotační titul s minimální spoluúčastí

Vypracovali: příprava podkladů Josef Nechvátal, Monika Jonášová

6.

Dotace Kraje Vysočina - Program Zastávky veřejné linkové dopravy

 - celkové náklady na novou čekárnu 196 000 Kč, možnost získání 50%.

 - dotace získaná 98 010 Kč, vlastní náklady 98 010 Kč

Vypracoval a podal - Monika Jonášová

 7. 

Dotace Kraje Vysočina- CYKLO stojan u Hostince pod Jasanem

 - celkové náklady 40 000 Kč, možnost získání 50%

 - dotace nezískaná z důvodů nedostatečné finanční alokace

Vypracoval a podal - Monika Jonášová

8. 

Dotace Kraje Vysočina - Venkovské služby 2021

 - příspěvek na Poštu Partner Smrčná

 - možnost 70% ( celkové náklady 72 000 Kč )

 - dotace získaná 50 000 Kč, vlastní náklady 22 000 Kč

Vypracoval a podal - Monika Jonášová

9. 

Dotace Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 - Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2022

 - Výzva 2: Pořízení nového dopravního automobilu (DA) - celkové náklady 1 050 000 Kč 

 - dotace může dosáhnout až 70% maximálně však 450 tis. Kč + příspěvek kraje ( 250 000 Kč - 350 000 Kč )

 - dotace získaná - 450 tis. Kč + příspěvek kraje ( 250 000 Kč - 350 000 Kč )

Vypracovali: podaní ve spolupráci Jakub Kára, příprava podkladů Monika Jonášová

10. 

Dotace Kraje Vysočina - Program obnovy venkova

 - oprava veřejného osvětlení v obci III. etapa

 - celkové náklady 326 989 Kč, možnost získání 100 000 Kč

 - dotace získaná 100 000 Kč, vlastní náklady 223 989 Kč 

Vypracoval a podal : Martina Balounová, Josef Nechvátal

11.

Dotace Kraje Vysočina – Stavby ve vodovodním hospodářství 2021

 - žádost o 5 mil na kanalizaci

 - dotace získaná – 5 mil

Vypracovali - příprava podkladů Josef Nechvátal, podal Josef Bartes 

12.

Dotace VISK3 – 2 druhá výzva Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven 

Půjčování e-knih v Knihovně Smrčná

 - možnost získání balíčku e-knih celkové náklady 19 600 Kč

 - možnost získaní 70% 

 - dotace získaná 13 820 Kč, vlastní náklady 5 880 Kč

Vypracoval a podal - Monika Jonášová

13.

Národní sportovní agentura

Rozvoj místních sportovišť a zázemí

 - rekultivace fotbalového hřiště

 - možnost získání MAX 1 mil se spoluúčastí obce 200 000 Kč

 - V této výzvě získají dotaci všechny obce, které si podají řádnou dotaci od června 2021 do roku 2025 - z balíčku 3,22 miliardy

 - dotace podaná 30.8.2021 – čekáme na vyjádření ( předpokládáme do konce roku 2021 )

Vypracovali: podaní ve spolupráci Alexandr Ivanov, příprava podkladů Monika Jonášová

14.

Dotace MAS – Českomoravské pomezí - Program rozvoje venkova

Hasičské zbrojnice – pila, vysílačky, vozík za auto, nové společenské obleky

Kulturní a spolková činnost v obci ozvučení, projekční technika a vybavení, podium, nové sety, velký party stánek, mobilní toaleta 

Knihovna - čtečky knih, notebook, tiskárna

 - možnost získání dotace do 496 000 Kč

 -  dotace získaná 396 800 Kč, vlastní náklady 99 200 Kč

Vypracovali: příprava podkladů Monika Jonášová, podaní ve spolupráci Pavel Hrala

15.

Dotace - Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity 2020 - Ministerstvo zemědělství 

žádost  o 5 382 279 Kč 

 - dotace získaná  - bude ponížená částka, čekáme na proplacení 

Vypracovali: Josef Nechvátal. Martina Balounová

16.

Dotace - Finanční příspěvek na hospodaření v lesích - oplocenky a sadba - Ministerstvo zemědělství 

žádost o 378 140 Kč 

 - dotace získaná - proběhla kontrola, čekáme na proplacení 

Vypracovali: Josef Nechvátal. Martina Balounová

 

Dotace z roku 2020: 

17. 

Dotace VISK 3 -  Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven 

Vybavení technikou knihovnu ve Smrčné

 - možnost získání 70% (celkové náklady 60 200 Kč )

 - dotace získaná - 43 000 Kč, spoluúčast 17 200 Kč 

Vypracoval a podal - Monika Jonášová

18. 

Oprava Obecního úřadu – střecha, okna, dveře

Ministerstvo pro místí rozvoj

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

 - Možnost 80% dotace ( 500 000 Kč – 10 000 000 Kč ) - celkové náklady 1 871 537 Kč

 - dotace získaná - 1 497 230 Kč, spoluúčast 374 307 Kč 

Vypracovali: podaní ve spolupráci Alexandr Ivanov, příprava podkladů Monika Jonášová, Josef Nechvátal

 

INFORMACE O STAVU DOTACÍ ZA ROK 2020 - 2021

 

 

    CELKOVÉ NÁKLADY ZÍSKANÁ DOTACE PODÍL OBCE
1. Obnova božích muk 139 885 Kč  97 919 Kč 41 966 Kč
2. Oprava hřbitovní zdi 209 413 Kč  146 589 Kč 

62 824 Kč

3. Program - Zastávky veřejné linkové dopravy ( nová čekárna na autobusové zastávce ) 196 000 Kč  98 010 Kč 98 010 Kč 
4. Servisní CYKLO stojan - u Hostince pod Jasanem 40 000 Kč 

nezískaná

----------------
5. Venkovské služby 2021 - příspěvek na Poštu Partner 72 000 Kč 50 000 Kč  22 000 Kč 
6.

Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2022 - nové auto Ford tranzit

- dotace ministerstva + dotace Kraje Vysočina ( budeme žádat )

1 050 000 Kč 450 000 Kč - dotace ministerstva 300 000 Kč 
7. Dotace VISK3 - technické vybavení knihovny  60 200 Kč

43 000 Kč 

17 200 Kč 
8. Oprava obecního úřadu – střecha, okna, dveře 1 871 537 Kč 1 497 230 Kč

374 307 Kč 

 

9. Oprava veřejného osvětlení v obci - III. etapa 326 989 Kč 100 000 Kč 226 989 Kč
10. Stavby ve vodovodním hospodářství 2021 - příspěvek na kanalizaci

5 000 000 Kč 

5 000 000 Kč 

0 Kč 
11. Dotace VISK3 2. výzva - balíček e-knih do knihovny

19 600 Kč 

13 820 Kč 5 880 Kč 
12. Národní sportovní agentura - rekultivace fotbalového hřiště

1 000 000 Kč 

čekáme na vyjádření   200 000 Kč 
13. Dotace MAS - kulturní činnost obce, hasičské zbrojnice 496 000 Kč  396 800 Kč  99 200 Kč 
14. Obecní rybník  - V gruntech předpokládáno 4 mil. příprava podkladů  
15. Vybudování naučné stezky (fauna flora našeho kraje) – VRANOV u lesního hřiště 903 481 Kč podklady hotové čekáme na dotační titul  
16. Zdroje pitné vody - nový vrt  zatím bez cenové nabídky příprava podkladů  
CELKEM   7 893 368 Kč  948 373 Kč 

 

 

 INFORMACE O STAVU PODANÝCH DOTACÍ ZA ROK 2020

 

  Získané dotace za rok 2020   
    CELKOVÁ DOTACE ZÍSKANÁ DOTACE  PODÍL OBCE
1. Obecní  bytový dům - oprava 1 388 469 Kč 1 234 194 Kč 154 275 Kč
2. Webové stránky Smrčná  50 000 Kč 24 384 Kč 25 616 Kč
3. Oranžové hřiště - Vranov 120 000 Kč 100 000 Kč 20 000 Kč
4. Kůrovcová kalamita 2017-18 1 468 355 Kč 1 468 355 Kč  
5. Kůrovcová kalamita 2019 3 120 380 Kč 3 120 380 Kč  
6. Workaut hřiště, lezecké hřiště ve školce 993 713 Kč 695 500 Kč 298 213 Kč
7. Osvětlení obce 300 258 Kč 127 000 Kč 173 258 Kč
8. Zřizování oplocenek 126 000 Kč 126 000 Kč  
9. Zalesnění  300 564 Kč 300 564 Kč  
10. Vybudování sběrného místa 710 211 Kč 603 679 Kč 106 532 Kč
   

8 577 950

7 800 056 Kč 777 894 Kč 
     
Celkem 8 577 950 Kč 7 800 056 Kč 777 894 Kč
Dotace vypracovali : Josef Nechvátal, Martina Balounová, Monika Jonášová  

 

 

Seznam všech podaných dotací za rok 2020

 

1.

Oprava bytového domu č.84

 - Dotační program - Ministerstva financí ČR - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury (možnost 90% celkových nákladů)

 - výměna oken a oprava střechy 

 - dotace získaná 1 388 469 Kč, vlastní náklady 154 275 Kč 

 Vypracovali: podaní ve spolupráci Alexandr Ivanov, příprava podkladů Monika Jonášová, Josef Nechvátal

2.

Nové WEB stránky obce Smrčná

 - Dotace Kraje Vysočina (možnost 60% celkových nákladů) 

 - dotace získaná- požadovaná částka 36 600 - Kč, získaná 24 384 Kč, vlastní náklady 25 616 Kč 

Stránky je nutné předělat z důvodu přístupnosti webových stránek i pro občany se zdravotním handicapem.

 Vypracoval a podal - Monika Jonášová 

3.

Lesní hřiště na Vranově 

 - Dotace NADACE ČEZ - Oranžové hřiště ( možnost až 100% celkových nákladů )

 - dotace získaná - 100 000 Kčvlastní náklady 20 000 Kč 

Vypracovali: podaní ve spolupráci Alexandr Ivanov, příprava podkladů Monika Jonášová

 

4.

Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity - Dotace Kraje Vysočina - za rok 2017 - 2018 

- finanční příspěvek - 1 468 355 Kč

Vypracovali: Josef Nechvátal, Martina Balounová

5.

Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity - Dotace Kraje Vysočina - za rok 2019 

- finanční příspěvek – 3 120 300 Kč

Vypracovali: Josef Nechvátal, Martina Balounová

 

6.

WORKOUT hřiště a hřiště ve školce

 - Dotační program - Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova

 - celkové náklady 993 713 Kč

 - dotace získaná -  695 500 Kč, vlastní náklady 298 213 Kč

Vypracovali: příprava podkladů  Monika Jonášová, Josef Nechvátal 

 

7.

Osvětlení obce ( možnost 40% celkových nákladů )

- Dotace Kraje Vysočina výměna svítidel za nová svítidla s LED technologii

 - dotace získaná -  127 000 Kč, celkové náklady 300 258 Kč 

Vypracovali: Josef Nechvátal, Martina Balounová

8.

Lesní hospodářství

 - Dotace Kraje Vysočina

 - dotace získaná - zřizování oplocenek 126 000 Kč, zalesnění 300 564 Kč

Vypracovali: Josef Nechvátal. Martina Balounová

 9.

Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadu v obci

 - Dotace- Státní fond životního prostředí ČR (možnost až 85% celkových nákladů)

 - celkové náklady 710 210 Kč 

 - dotace získaná - 603 679 Kč, vlastní náklady 106 532 Kč

Vypracovali: příprava podkladů Josef Nechvátal. Martina Balounová

10.

 - Dotace Kraje Vysočina - Program Zastávky veřejné linkové dopravy (možnost 60% celkových nákladů)

 - dotace nezískaná - celkové náklady 296 529 Kč - požadovaná dotace 148 000 Kč

- po konzultaci s garantem programu dotace, podáme za rok 2021

 Vypracoval a podal - Monika Jonášová 

 

11.

Dotace VISK 3 -  Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven 

 - Vybavení technikou knihovnu ve Smrčné

 - dotace podaná 10.12.2020

 - celkové náklady 60 200 Kč Kč, možnost získání 70%

 Vypracoval a podal - Monika Jonášová 

12.

Oprava Obecního úřadu – střecha, okna, dveře

Ministerstvo pro místí rozvoj

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

celkové náklady 1 871 537 Kč, možnost získání 1 497 230 Kč

Vypracovali: příprava podkladů Monika Jonášová, podaní ve spolupráci Alexandr Ivanov 

Možnost 80% dotace ( 500 000 Kč – 10 000 000 Kč )

dotace podaná 21.12.2020

Vypracovali: podaní ve spolupráci Alexandr Ivanov, příprava podkladů Monika Jonášová, Josef Nechvátal

 

 Za rok 2020 bylo podáno 12 dotací.

 

 

Podané žádosti o dotace pro rok 2019:

  • Oprava víceúčelového hřiště (Fond Vysočiny – Sportoviště 2019) - získaná dotace
  • Oplocenky v obecním lese (1 výzva -Fond Vysočiny – Hospodaření v lesích 2019) - získaná dotace
  • Oplocenky v obecním lese (2 - výzva - Fond Vysočiny – Hospodaření v lesích 2019) - získaná dotace
  • Oprava hřbitovní zdi, márnice a 9 ks božích muk (Ministerstvo pro místní rozvoj Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů) - dotace nezískaná
  • Oprava veřejného osvětlení (Fond Vysočiny – Obnova venkova Vysočiny 2019) - dotace získaná
  • Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku - dotace získaná
  • Lesní traktor -  dotace získaná
  • Lesní hřiště na Vranově - dotace nezískaná

Dotace vypracovali : Josef Nechvátal, Martina Balounová

Přehled dotací v  letech 2010-2018:

Rok Název akce Celkové náklady Výše dotace
2018 Oprava fasády kostela sv. Mikuláše 1.325.605,- Kč 546.000,- Kč
2018 Opravy místních komunikací 291.356,- Kč 127.000,-Kč
2018 Zlepšit třídění odpadů v naší obci 135.561,- Kč 67.780,- Kč
2017 Informační technologie – webové stránky obce 36.300,- Kč 14.520,- Kč
2017 Veřejné osvětlení lokalita RD Vranov 264.268,- Kč 120.000,- Kč
2016 Bezdrátový rozhlas vč. ústředny 220.000,- Kč 110.000,- Kč
2015  Fasáda budova školky 811.644,- Kč 105.000,- Kč
2014 Fasáda budovy OÚ 705.469,- Kč 106.000,- Kč
2012 Víceúčelové sportovní hřiště a dětské hřiště 2.318.204,- Kč 456.000,- Kč
2011 Chodníky pro pěší 1.143.725,- Kč 111.000,- Kč
2010 Územní plán 224.050,- Kč 111.750,- Kč
2010 Opravy místních komunikací 1.200.000,- Kč 111.000,- Kč

 

Dotace vypracovali : Josef Nechvátal, Martina Balounová

 

Zodpovídá: Monika Jonášová