Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Patka > Projekty a dotace

Projekty a dotace

INFORMACE O STAVU PODANÝCH DOTACÍ ZA ROK 2020

1. Oprava bytového domu č. 84

 • Dotační program - Ministerstva financí ČR - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury (možnost 90% celkových nákladů)
 • Výměna oken a oprava střechy 
 • Dotace získaná 1 388 469 Kč, vlastní náklady 154 275 Kč 

2. Nové WEB stránky obce Smrčná

 • Dotace Kraje Vysočina (možnost 60% celkových nákladů) 
 • Dotace získaná - požadovaná částka 36 600 - Kč, získaná 24 384 Kč, vlastní náklady 25 616 Kč 
 • Stránky je nutné předělat z důvodu přístupnosti webových stránek i pro občany se zdravotním handicapem.

3. Lesní hřiště na Vranově

 • Dotace NADACE ČEZ - Oranžové hřiště ( možnost až 100% celkových nákladů )
 • Dotace získaná - 100 000 Kč, vlastní náklady 20 000 Kč 

4. Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity - Dotace Kraje Vysočina - za rok 2017 - 2018 

 • Finanční příspěvek - 1 468 355 Kč

5. WORKOUT hřiště a hřiště ve školce

 •  Dotační program - Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova
 •  Celkové náklady 993 713 Kč
 •  Dotace získaná -  695 500 Kč, vlastní náklady 298 213 Kč

6. Osvětlení obce

 • Možnost 40% celkových nákladů
 • Dotace Kraje Vysočina výměna svítidel za nová svítidla s LED technologii
 • Dotace získaná -  127 000 Kč, celkové náklady 300 258 Kč 

7. Lesní hospodářství

 •  Dotace Kraje Vysočina
 •  Podaná dotace - zřizování oplocenek 126 000 Kč, zalesnění 299 000 Kč

8. Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadu v obci

 •  Dotace - Státní fond životního prostředí ČR
 •  Podaná dotace

9. Zastávky veřejné linkové dopravy

 • Dotace Kraje Vysočina - Program Zastávky veřejné linkové dopravy (možnost 60% celkových nákladů)
 • Dotace nezískaná - celkové náklady 296 529 Kč - požadovaná dotace 148 000 Kč
 • Po konzultaci s garantem programu dotace, podáme za rok 

10. Zdroje pitné vody

 • NPŽP (možnost 60% celkových nákladů) - průzkumný vrt -  příprava podkladů

Podané žádosti o dotace pro rok 2019:

 • Oprava víceúčelového hřiště (Fond Vysočiny – Sportoviště 2019) - získaná dotace
 • Oplocenky v obecním lese (1 výzva -Fond Vysočiny – Hospodaření v lesích 2019) - získaná dotace
 • Oplocenky v obecním lese (2 - výzva - Fond Vysočiny – Hospodaření v lesích 2019) - získaná dotace
 • Oprava hřbitovní zdi, márnice a 9 ks božích muk (Ministerstvo pro místní rozvoj Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů) - dotace nezískaná
 • Oprava veřejného osvětlení (Fond Vysočiny – Obnova venkova Vysočiny 2019) - dotace získaná
 • Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku - dotace získaná
 • Lesní traktor -  dotace získaná
 • Lesní hřiště na Vranově - dotace nezískaná

Přehled dotací v  letech 2010-2018:

Rok Název akce Celkové náklady Výše dotace
2018 Oprava fasády kostela sv. Mikuláše 1.325.605,- Kč 546.000,- Kč
2018 Opravy místních komunikací 291.356,- Kč 127.000,-Kč
2018 Zlepšit třídění odpadů v naší obci 135.561,- Kč 67.780,- Kč
2017 Informační technologie – webové stránky obce 36.300,- Kč 14.520,- Kč
2017 Veřejné osvětlení lokalita RD Vranov 264.268,- Kč 120.000,- Kč
2016 Bezdrátový rozhlas vč. ústředny 220.000,- Kč 110.000,- Kč
2015  Fasáda budova školky 811.644,- Kč 105.000,- Kč
2014 Fasáda budovy OÚ 705.469,- Kč 106.000,- Kč
2012 Víceúčelové sportovní hřiště a dětské hřiště 2.318.204,- Kč 456.000,- Kč
2011 Chodníky pro pěší 1.143.725,- Kč 111.000,- Kč
2010 Územní plán 224.050,- Kč 111.750,- Kč
2010 Opravy místních komunikací 1.200.000,- Kč 111.000,- Kč