Vítejte v obci

Smrčná

Je jen jedno místo na světě, kde člověk zanechal své srdce - domov

Fulltextové vyhledávání

SDH Smrčná

Sbor dobrovolných hasičů ve Smrčné byl založen v roce 1864. U příležitosti 140 výročí založení 1. českého dobrovolného hasičského sboru jsme obdrželi v roce 2004 pamětní list, který nám věnovalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska OSH Jihlava.

Organizace má v současnosti okolo 50-ti členů včetně žen. Družstvo žen bylo založeno v roce 2003. Byl to velice správný počin. Naše ženy získaly od svého vzniku řadu vítězství v okrskových soutěžích. Jsou zodpovědné a cílevědomé. Tím jim patří můj dík.

Z naší činnosti:
Každý rok se zúčastňujeme pravidelně okrskových soutěží a dále ostatních soutěží, které pořádají naše sousedské obce – ať už to jsou různé Memoriály nebo jiné soutěže. V rámci možností se těchto akcí účastníme jak muži tak ženy.

Jinak spolupracujeme, a to velmi dobře s obecním úřadem ve Smrčné. Čistíme veřejná prostranství, brigádničíme a pomáháme místním spoluobčanům. Zejména při přírodních kalamitách jako jsou povodně, sesuvy sněhu apod. Toho už máme hodně za sebou.  Díky naší technice můžeme občanům skutečně pomoci.

Jak to tak bývá tak i v naší obci jsou hasiči zdrojem kulturních akcí. V obci tedy pořádáme:

  • V lednu - tradiční hasičský bál.
  • V únoru dle kalendáře - „tradiční masopust“.
  • V březnu většinou okolo Josefa - „Pomazánkovou muziku“.
  • V červnu většinou probíhá okrsková soutěž a u nás okolo 17. června pořádáme „Memoriál Josefa Sýkory a Jaroslava Coufala“ – je to hasičská soutěž u které vždy vzpomeneme na naše kamarády Pepu a Jardu. Ti bohužel skončili tragicky své životy dne 17.6.2002 při autohavárii.
  • Na konci prázdnin ve spolupráci s OÚ připravujeme pro všechny děti „Rozloučení s prázdninami“


To je o naší činnosti asi vše. Těšíme se na Vaši návštěvu v naši obci.

Za SDH Smrčná: Vondrák Milan ml. – starosta SDH

 

Seznam členů SDH Smrčná:

Balounová Martina
Brabenec Václav
Bříza Jiří
Coufal Martin
Coufalová Jana
Grulichová Dana

Havelka David
Hrbková Zdeňka
Hrbková Veronika
Chromek Libor
Janáková Lucie
Jančura Martin
Jančurová Aneta
Jonášová Monika
Kořínek David
Komůrka Ludvík
Kvášová Eva
Lašková Aneta
Linhartová Jana
Matýs Bohumír
Matýs Pavel
Miksa Aleš

Miksa Jiří
Miksa Stanislav
Nechvátal Josef
Nechvátal Michal
Neuwirth Rudolf
Offenbártl Libor
Offenbártl Václav st.
Offenbártl Václav ml.
Rauscher František
Rauscher Jan ml.
Rauscher Luděk

Štefáček Rostislav
Štefáčková Daniela
Tengler Pavel
Vodička Jan
Vokurka Lubomír
Vondrák Milan st.
Vondrák Milan ml.
Vrána Jan
Vrána Jaroslav
Vránová Iveta
Vránová Michaela