Vítejte v obci

Smrčná

Je jen jedno místo na světě, kde člověk zanechal své srdce - domov

Fulltextové vyhledávání

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce SmrčnáVyvěšeno: 10. 6. 2020
Sejmuto: 18. 6. 2020

znak..jpg 

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SMRČNÁ

které se koná

ve ČTVRTEK 18.6.2020 od 19:00 hod.

v přísálí pohostinství ve Smrčné

Program: 

 1. zpráva o činnosti a hospodaření obce
 2. projednání smlouvy o věcném břemeni č. JI-014330058802/002 mezi obcí Smrčná a E.on distribuce, a.s.
 3. projednání směny pozemků – logistické centrum Jihlava
 4. projednání směny pozemků p.č. 1542/19 za část pozemku p.č. 1542/3 v k.ú. Smrčná na Moravě, dle geometrického plánu
 5. projednání prodeje pozemků p.č. 158 a 1/3 v k.ú. Smrčná na Moravě
 6. projednání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k.ú. Pávov p.č. 51/1 a 290
 7. projednání předkupního práva na stavbu č.p. 128 na pozemku p.č. 218/4 v k.ú. Vyskytná nad Jihlavou ve spoluvlastnictví obcí
 8. projednání veřejnoprávní smlouvy – Magistrát města Jihlavy, přestupkové oddělení
 9. projednání žádosti o podporu provozu Linky bezpečí, z. s. a ŽIVOT 99 – Jihlava, z. ú.
 10. projednání závěrečného účtu obce za rok 2019 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
 11. projednání dodatku nájemních smluv obecních bytů – formulace o pronajmutí třetí osobě
 12. projednání smlouvy o poskytnutí příspěvku se zajištěním dopravní obslužnosti na území obce Smrčná
 13. projednání dodavatele na akci Splašková kanalizace a Čistička odpadních vod Smrčná
 14. zpráva výboru
 15. diskuse
 16. usnesení, závěr

 Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce

                                                                                                        Josef Nechvátal

                                                                                                              starosta

 

Dále upozorňujeme členy zastupitelstva a návštěvníky z řad veřejnosti, že podle aktuálního stavu protikoronavirových opatření ke dni 18. 6. budou muset, v případě trvajících nařízení, mít všichni účastníci po celý průběh zasedání zastupitelstva nasazené ochranné prostředky úst a nosu (respirátory, roušky, ústenky) a udržovat rozestupy min. 2 metry.                                                

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 06. 2020 11:00