Vítejte v obci

Smrčná

Je jen jedno místo na světě, kde člověk zanechal své srdce - domov

Fulltextové vyhledávání

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 1. Oficiální název
  Obec Smrčná
 2. Důvod a způsob založení
  Obec je zřízena na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),v platném znění jako základní územní samosprávné společenství občanů.
 3. Organizační struktura
  Orgány obce jsou zastupitelstvo, starosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva  jsou výbory finanční a kontrolní.
  Starosta obce: Josef Nechvátal
  tel. 567 275 183
  e-mail: smrcna@smrcna.cz
  V případě potřeby se lze domluvit na návštěvě úřadu se starostou na tel.  603 516 702
  Místostarosta obce: Daniela Štefáčková
 4. Kontaktní spojení
  Adresa: Obecní úřad Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná
                 tel.: 567 275 183
                 e-mail: smrcna@smrcna.cz
  Úřední hodiny
                Středa 18.00 – 20.0
                V případě potřeby se lze domluvit na návštěvě úřadu se starostou na tel. 603 516 702.
                ID datové schránky: 77tawnm                                     
 5. Případné platby můžete poukázat
  číslo účtu: 1466030329/0800
  Česká spořitelna, a.s.
 6. : 00543756
 7. DIČ: CZ00543756
 8. Rozpočet obce
 9. Žádosti o informace
  Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen „žádost“) a obdržet rozhodnutí lze v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.
 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím OÚ, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
 12. Formuláře
  Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat podle povahy věci v úřadovně OÚ.
  Formulář Žádosti o povolení pokácení dřevin mimo les lze získat v kanceláři OÚ  na adrese: Obecní úřad Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná
  Další informace a formuláře ke stažení na http://www.form.cz/.
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  Životní situace – viz Portál veřejné správy ČR
 14. Nejdůležitější předpisy
  Zákony
  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých    zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
  320/2001 Sb., o finanční kontrole
  416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  více viz Portál veřejné správy ČR

  Vyhlášky
  viz obecně závazné vyhlášky

 15. Sazebník úhrad za poskytnutí informací
  není
 16. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
  Zveřejněná informace na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb Výroční zpráva za rok 2015     Výroční zpráva za rok 2016     Výroční zpráva za rok 2017
 17. Seznam organizací
  (seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
  Obec není zřizovatelem žádné organizace.

OBEC SMRČNÁ - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz

Jak se Vám líbí nové www stránky?


81 (77.9%)

2 (1.9%)

3 (2.9%)

18 (17.3%)

Od 31. 8. 2016 14:34 celkem hlasů: 104

Diskuzní forum

příspěvků: 0